Харилцаа Холбооны

Зохицуулах

Хороо

Зип код хайлт

Коронавируст (Covid-19) халдварын улмаас цахим худалдааны үйлчилгээ нэмэгдэж байгаа тул иргэд, аж ахуйн нэгж байгууллагууд залилан мэхлэх үйлдлээс сэргийлэн, захиалга хийхдээ цахим хуудас болон пэйж хуудсыг сайтар нягталж, албан ёсны бүртгэлтэй шуудангийн байгууллагыг сонгож үйлчлүүлнэ үү.

     Улс хоорондын шуудан илгээмжийн үйлчилгээ эрхэлдэг тусгай зөвшөөрөл эзэмшигчдийн жагсаалтыг https://www.crc.gov.mn/k/2P/32 цахим хуудсанд байршуулсан болно.

 

                  

ШУУДАНГИЙН ЗОХИЦУУЛАЛТЫН ГАЗАР