Харилцаа Холбооны

Зохицуулах

Хороо

Зип код хайлт

Холбогдох Хаяг

Хаяг: Харилцаа холбооны зохицуулах хороо
Метро бизнес төв 5-р давхар
Сүхбаатарын гудамж – 13
Сүхбаатар дүүрэг
Улаанбаатар хот 14201
МОНГОЛ УЛС
Утас: 18001613, 304257, 304258
Факс: 327720
Имэйл: info@crc.gov.mn

Имэйл Илгээх