Харилцаа холбооны зохицуулах хороо Бүсчлэлийн кодын систем